amator

Verb

Rootsam, am, amav, amat Word typeVerb
FormX PropsX, X, X, A, O
FrequencyVery Frequent SourceOxford Latin Dictionary, 1982 (OLD)

Related forms: amor amantia amare amenti amentem amata amatorum amans amari amentia ama amens amove amato amanda amo

Noun

Rootsamator, amator Word typeNoun
FormM, P PropsX, X, X, B, O
FrequencyFrequent SourceOxford Latin Dictionary, 1982 (OLD)

Related forms: amatorum amatori amatorium amatore
Explore alphabetically : amatone amatore